MENU

In English FB

Topfoods toimittaa maistuvia, korkealaatuisia ja huolella valittuja elintarvikkeita ammattikeittiöiden, vähittäiskaupan ja ruokateollisuuden tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavaa ja pitkäjänteistä kumppanuutta. Teemme työtämme rakkaudesta ruokaan.

Topfoodsille on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena suomalaisesta palvelusta

 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Topfoods Finland Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena suomalaisesta palvelusta. Topfoods toimittaa huolella valittuja, laadukkaita elintarvikkeita kotimaisille ammattikeittiöille, vähittäiskauppaan ja ruokateollisuudelle. Avainlippu myönnettiin osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta.

 

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että palvelu on tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuuden palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlipun saaneella yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto, ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Olemme iloisia ja ylpeitä tunnuksesta, joka auttaa meitä viestimään kotimaisesta palvelustamme. Suomalaisen elintarvikealan asiakastuntemus sekä suomalainen osaaminen, luotettavuus ja palvelutaso ovat meille ydinarvoja. Toivomme tunnuksen toimivan myös kiitoksena ja muistutuksena asiakkaillemme hyvistä valinnoista, joilla he voivat tukea kotimaista työtä ja osaamista, kertoo Topfoodsin toimitusjohtaja Janne Rantala.

Alkuperän merkitys suomalaisille kuluttajille on viime vuosina kasvanut. Noin 30 % suomalaisista kertoo muuttaneensa suhtautumistaan tuotteiden ja palvelujen alkuperään ja tekevänsä yhä enemmän valintoja kotimaisen vaihtoehdon puolesta. Topfoods haluaa helpottaa Avainlipun avulla hyvien, suomalaisia työllistävien valintojen tekemistä.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti, ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.